Emmaüs geeft en heeft zin in zorg

Emmaüs is een sociale onderneming, werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg.

Emmaüs staat borg voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg. Dankzij de inzet, expertise en 'zin in zorg' van 6000 medewerkers zetten we de puntjes op de 'u'.

Dat doen we in
- algemene ziekenhuizen
- geestelijke gezondheidszorg
- ouderenzorg
- ondersteuning van personen met een beperking
- jeugdzorg, kinderzorg en gezinsondersteuning

Emmaüs is een waardegedreven organisatie 

- waar iedereen welkom is
- waarin we samen ondernemen
- met kennis en passie
- waar we klare taal spreken

Onze organisatie, zorg en ondersteuning getuigen van

- gastvrijheid en gelijkwaardigheid
- solidariteit en samenwerken
- kwaliteit en duurzaamheid
- openheid en integriteit

 

 

 

 

 
 • Complimentendag

  Verstuur een compliment

  1 maart: startschot van complimentendag(en)

  Op 1 maart is het complimentendag! Kan je niet wachten met een compliment, aarzel niet en start vandaag al. Een compliment komt ook nooit te laat: de complimenten blijven online tot 1 april.
  Geef een glimlach en verstuur een complimentJouw enthousiasme maakt een ander zijn dag leuker. Alvast een dikke merci voor de inzet, expertise en ‘zin in zorg’ van onze 6000 medewerkers.

  Ben je benieuwd welke complimenten al werden verstuurd?

Iedereen is welkom in de kinderopvang, dus ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als alle kinderen, willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. Hun ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Dat is inclusieve kinderopvang.


Ann (Centrale voedingsdienst) en Nadine (az Sint-Maarten) vertrokken op inleefstage naar de Democratische Republiek Congo. Ze deden dit in het kader van het project ‘ziekenhuis voor ziekenhuis’ Memisa (Medische Missie Samen- werking ).

 

Waardering krijgen, doet deugd. In az Sint-Jozef werd dit in de praktijk gebracht tijdens de langste dag van de collega. De acties kaderen in het project ‘Respectvolle omgang met collega’s en patiënten’.

Steeds meer ouders en hulpverleners ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. De principes van geweldloos verzet bieden een oplossing.

Papa zit een straf uit, in de gevangenis van Mechelen. Dat zijn dochtertje hem graag komt bezoeken, is voor een belangrijk deel de verdienste van het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Betlehem.

Samen leiderschap uitbouwen, vraagt tijd, goesting en engagement. In pz Bethaniënhuis werkt men hieraan.

Werken in een woon- en zorghuis, in de volksmond beter bekend als een ‘rusthuis’. Dat het alles behalve rust-in-huis is, mag blijken uit het verslag van de woningassisten. Hoewel er andere meningen heersen in onze maatschappij, is er in Ambroos wel degelijk leven in de brouwerij. 

Hoe veranderen mensen tijdens hun verblijf in therapeutische gemeenschap de Evenaar? In een tijdsklimaat waar kortdurende behandelprogramma’s hoogtij vieren en waar zorg en therapie veelal niet meer gepaard gaan met een opname, is het van belang om beter inzicht te hebben in de werkzaamheid én de noodzaak van het intensieve therapeutische werk in een therapeutische gemeenschap. 

 

Sinds kort werkt in Jeugdzorg Emmaüs Mechelen een 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting'. Een ervaringsdeskundige heeft geleerd om met eigen ervaringen aan de slag te gaan om zo de kloof tussen de cliënt en de hulpverlener kleiner te maken. 

Hoe kan je beter inzicht krijgen in de werking van andere diensten, dan er even effectief deel van uit te maken? Een ander denkkader, handelingswijze, teamcultuur, patiëntengroep, ...  het kan je geest ‘verruimen’ en mogelijks creatieve ideeën doen opborrelen.


Iedereen is het erover eens. Energie besparen thuis is een evidentie. Maar we brengen ook veel tijd door op het werk en daarom hebben we besloten om ook hier bewust en rationeel met energie om te gaan.

Het is onze missie professionele, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden aan de samenleving van de ruime regio Mechelen. Het welzijn van de patiënt staat daarbij steeds centraal. Onze zorgverlening wordt gestuurd door vijf kernwaarden: kwaliteit, openheid, respect, samenwerken en ambitie. Deze kernwaarden vormen de bouwstenen, het ‘DNA’, van ons ziekenhuis en daarmee de kern van onze organisatiecultuur.