Iedereen welkom

Gastvrijheid

We willen dat

  • respect voor elke mens voorop staat
  • drempels laag en afstanden klein zijn
  • zorg, ondersteuning en begeleiding op maat zijn
  • bewoners en familieleden zich thuis voelen, dag en nacht, in een mooie omgeving die rust biedt.

Op bezoek

Papa zit een straf uit, in de gevangenis van Mechelen. Dat zijn dochtertje hem graag komt bezoeken, is voor een belangrijk deel de verdienste van het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Betlehem.

Wanneer een vader omwille van strafrechtelijke feiten in de gevangenis wordt opgesloten, treft dit niet enkel de gedetineerde zelf. Het misdrijf en de detentie raken evenzeer de kinderen en hun partner. Deze ingrijpende gebeurtenis brengt het hele gezinsfunctioneren aan het wankelen. De gezagsstructuur binnen het gezin wijzigt. Vader is plots uit het gezin weggenomen en moet een nieuwe invulling aan zijn ouder zijn geven. Moeder staat plots alleen in voor de opvoeding, op een ogenblik waarop zowel zij, de vader als de kinderen emotioneel iets moeilijk te verwerken hebben.
De ouders en de kinderen, moeten, in interactie met elkaar, komen tot een nieuw evenwicht in het gezinssysteem.
Lees verder

Meer in deze categorie: « Woningassistent