Iedereen welkom

Gelijkwaardigheid

We zijn overtuigd dat

  • stereotypen en vooroordelen doorbroken moeten worden
  • de beleving van de zorgvrager ook een referentie is voor professioneel handelen
  • diversiteit kleur geeft aan onze organisatie
  • levensbeschouwing een waardevolle dimensie is in de zorgverlening

Iedereen is welkom in de kinderopvang, dus ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als alle kinderen, willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. Hun ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Dat is inclusieve kinderopvang.