Samen ondernemen

Solidariteit

We engageren ons voor

  • elke persoon met een zorgvraag, in het bijzonder voor de meest kwetsbare
  • het bevorderen van een collegiale werkgemeenschap
  • samenwerking tussen voorzieningen
  • de uitbouw van een zorgaanbod met anderen dat sectoroverschrijdend is

Ann (Centrale voedingsdienst) en Nadine (az Sint-Maarten) vertrokken op inleefstage naar de Democratische Republiek Congo. Ze deden dit in het kader van het project ‘ziekenhuis voor ziekenhuis’ Memisa (Medische Missie Samen- werking ).