Samen ondernemen

Solidariteit

We engageren ons voor

  • elke persoon met een zorgvraag, in het bijzonder voor de meest kwetsbare
  • het bevorderen van een collegiale werkgemeenschap
  • samenwerking tussen voorzieningen
  • de uitbouw van een zorgaanbod met anderen dat sectoroverschrijdend is

Memisa

Ann (Centrale voedingsdienst) en Nadine (az Sint-Maarten) vertrokken op inleefstage naar de Democratische Republiek Congo. Ze deden dit in het kader van het project ‘ziekenhuis voor ziekenhuis’ Memisa (Medische Missie Samen- werking ).

 

Het verslag van de inleefstage lees je hier

 

In actie voor Memisa

Het az Sint-Maarten zet als sinds 2005 haar schouders onder Ziekenhuis-voor-ziekenhuis, een project georganiseerd door Memisa waar een Belgisch ziekenhuis in staat voor de ontwikkeling van een partnerziekenhuis in de 3e wereld. Ons partnerziekenhuis ligt in Budjala - Congo. 
Memisa is een Medische hulporganisatie, bekommerd om de gezondheidszorg voor de armsten in de derde wereld. Ze ijvert voor een kwalitatieve basisgezondheidszorg op langetermijn. Haar doel is essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren, vooral voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging.
Jaar in jaar uit organiseert het AZ Sint-Maarten talloze acties om geld in te zamelen voor haar partnerziekenhuis.Half 2013 werden er zonnepanelen geplaatst op het dak van het ziekenhuis. In het najaar 2013 werd er ook licht en enkele stopcontacten geïnstalleerd en begin 2014 zal de laatste hand gelegd worden aan de waterleiding en de algemene afwerking van het gebouw.