Samen ondernemen

Samenwerken

We werken samen

  • met de zorgvrager als een partner die actief betrokken wordt in de dienstverlening
  • met diverse overheden met het oog op belangbehartiging van alle zorgvragers
  • om continuïteit van zorg te bieden voor de cliënten 

Emmaüs vzw, Janssen Research & Development, en de universiteit Antwerpen slaan de handen in elkaar en gaan in de komende jaren samenwerken in wetenschappelijk psychiatrisch onderzoek.

Steeds meer ouders en hulpverleners ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. De principes van geweldloos verzet bieden een oplossing.

Samen leiderschap uitbouwen, vraagt tijd, goesting en engagement. In pz Bethaniënhuis werkt men hieraan.

Hoe kan je beter inzicht krijgen in de werking van andere diensten, dan er even effectief deel van uit te maken? Een ander denkkader, handelingswijze, teamcultuur, patiëntengroep, ...  het kan je geest ‘verruimen’ en mogelijks creatieve ideeën doen opborrelen.