Samen ondernemen

Samenwerken

We werken samen

  • met de zorgvrager als een partner die actief betrokken wordt in de dienstverlening
  • met diverse overheden met het oog op belangbehartiging van alle zorgvragers
  • om continuïteit van zorg te bieden voor de cliënten 

Leiderschap

Samen leiderschap uitbouwen, vraagt tijd, goesting en engagement. In pz Bethaniënhuis werkt men hieraan.

Een aantal leidinggevende startten van een achttal types leiderschapsstijlen. Ze zochten voor elk van deze leider- schapsstijlen ook naar concrete antwoorden op de vragen: hoe vertaal je dat naar de praktijk, hoe vertaal je dat in je team? Een verslag van twee denkdagen vind je hier.