Samen ondernemen

Samenwerken

We werken samen

  • met de zorgvrager als een partner die actief betrokken wordt in de dienstverlening
  • met diverse overheden met het oog op belangbehartiging van alle zorgvragers
  • om continuïteit van zorg te bieden voor de cliënten 

Geweldloos verzet

Steeds meer ouders en hulpverleners ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. De principes van geweldloos verzet bieden een oplossing.

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen viel met het vormingsproject geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in de prijzen.

Lees verder