Samen ondernemen

Samenwerken

We werken samen

  • met de zorgvrager als een partner die actief betrokken wordt in de dienstverlening
  • met diverse overheden met het oog op belangbehartiging van alle zorgvragers
  • om continuïteit van zorg te bieden voor de cliënten 

Binnenkijken

Hoe kan je beter inzicht krijgen in de werking van andere diensten, dan er even effectief deel van uit te maken? Een ander denkkader, handelingswijze, teamcultuur, patiëntengroep, ...  het kan je geest ‘verruimen’ en mogelijks creatieve ideeën doen opborrelen.


Dat ‘gluren’ meer omvat dan louter door een raampje naar binnen kijken, volgt uit de getuigenissen van enkele collega’s. Zij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheidom een vijftal dagen op een andere afdeling te werken.
De invulling van dat ‘werken’ hangt sterk af van de verwachtingen van de afdeling die ontvangt en van die vande ‘gluurder’. Allen hebben ze hun belevenis positief ervaren en putten er nu nog inspiratie uit. 
Gluur hier mee

 

Meer in deze categorie: Leiderschap »