Kennis met passie

Kwaliteit

We onderhouden en verhogen

  • professionele én menselijke deskundigheid door opleiding, onderwijs en onderzoek
  • kennis en kunde van jongere en oudere medewerkers
  • een sfeer van waardering voor elkaar op elk domein van de zorgverlening

Goed maar zwaar

Hoe veranderen mensen tijdens hun verblijf in therapeutische gemeenschap de Evenaar? In een tijdsklimaat waar kortdurende behandelprogramma’s hoogtij vieren en waar zorg en therapie veelal niet meer gepaard gaan met een opname, is het van belang om beter inzicht te hebben in de werkzaamheid én de noodzaak van het intensieve therapeutische werk in een therapeutische gemeenschap.