Kennis met passie

Duurzaamheid

We bouwen aan

  • een harmonisch samengaan van arbeids- en gezinssituatie van medewerkers
  • kansen en ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers
  • architectuur met aandacht voor een heilzame zorg-, woon- en werkomgeving
  • een maatschappelijk verantwoord aankoop-, energie- en afvalbeleid

Tips van Emma

Iedereen is het erover eens. Energie besparen thuis is een evidentie. Maar we brengen ook veel tijd door op het werk en daarom hebben we besloten om ook hier bewust en rationeel met energie om te gaan.

In pz Duffel worden personeel en patiënten actief betrokken bij de sensibiliseringscampagne 'tip van Emma'

In pc Bethanië en az St.-Jozef zet men duurzaamheidsacties op met de slogan 'Emmaüs Malle/Zoersel in VERVOERing!'

Dit zijn kleine maar belangrijke acties die passen binnen een globaal milieubeleid.