Klare taal

Openheid

We geloven dat

  • elk probleem bespreekbaar is
  • dialoog en overleg de betrokkenheid stimuleren
  • iedereen recht van spreken heeft
  • iedereen wordt aangesproken in een verstaanbare taal en in gedeelde verantwoordelijkheid

Waardering krijgen, doet deugd. In az Sint-Jozef werd dit in de praktijk gebracht tijdens de langste dag van de collega. De acties kaderen in het project ‘Respectvolle omgang met collega’s en patiënten’.

Sinds kort werkt in Jeugdzorg Emmaüs Mechelen een 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting'. Een ervaringsdeskundige heeft geleerd om met eigen ervaringen aan de slag te gaan om zo de kloof tussen de cliënt en de hulpverlener kleiner te maken.