Klare taal

Integriteit

We respecteren

  • de vertrouwelijke informatie en persoonlijke integriteit van onze cliënten
  • de privacy in het omgaan met medewerkers
  • transparantie door ons in te spannen om belangenvermenging, corruptie, fraude, en grensoverschrijdend gedrag te vermijden, te onderzoeken en aan te pakken.

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen biedt een nieuw leerproject aan: omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag voor jongeren die zedenfeiten plegen.