Emmaüs heeft een rijke traditie in een jong hoofd. We blikken vooruit zonder het verleden uit het oog te verliezen. Een feitenrelaas van de groei-jaren van Emmaüs - van boreling tot puber - vind je hier

 

 

Historiek

2014

Integratie van wzc Sint-Jozef Wommelgem in ouderenzorg Emmaüs

2013

Opening van een nieuw woon- en zorghuis in Zoersel door een samenwerking tussen Emmaüs, het ocmw en de gemeente Zoersel.

2012

pz Sint-Norbertus in Duffel en sluiten een samenwerkingovereenkomst af met de Universiteit Antwerpen en gaat een associatieovereenkomst aan met het universitair ziekenhuis Antwerpen. De universitaire dienst voorde associatie psychiatrisch ziekenhuis Duffel en UZA wordt erkend.

2011

wzc Ambroos opent de deuren in Hofstade. Samen met Ten Kerselaere en Hof van Arenberg vormt het ouderenzorg Emmaüs

2006

Het zorgaanbod van het Dodoensziekenhuis in Mechelen wordt geïntegreerd in het az Sint-Maarten

2002

Groep Ivo Cornelis wordt in Antwerpen uitgebreid met het Van Celsthuis.

2001

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Emmaüs en de initiatieven van de groep Ivo Cornelis. De eerste stap in de richting van jeugdzorg Emmaüs.

2000

Emmaüs is stichtend lid van twee nieuwe centra voor ggz: de Pont (Mechelen) en VAGGA (Antwerpen)

1999

De vzw Home Marjorie (Huntington Liga) zoekt steun bij Emmaüs en komt terecht bij het dienstverleningscentrum Zevenbergen.

‘De evenaar’ wordt erkend als psychosociaal revalidatiecentrum en wordt geïntegreerd in Emmaüs.

Op vraag van het bestuur van de vzw Zonnebloem neemt Emmaüs de uitbating van het kinderdagverblijf in Mechelen over.

1998

geboorte van de vzw Emmaüs door de fusie van de voorzieningen van de vzw Covabe en CM Mechelen. az Sint-Jozef (Mechelen) en het az Sint-Norbertus (Duffel) worden az Sint-Maarten.

 

Voorgeschiedenis
 

1999

Op initiatief van de groep Ivo Cornelis gaat De Grote Robijn vzw, van start. Het is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum voor jongeren met de opdracht een crisiscentrum te worden binnen de bijzondere jeugdbijstand in Antwerpen.

1996

Het beheer van de vzw Huize Bethanië wordt overgedragen aan de vzw jongenstehuizen Ivo Cornelis. De groep Ivo Cornelis is een feit.

De vroegere ‘purperen deur’ in Wijnegem, neemt een nieuwe start op een andere locatie als therapeutische gemeenschap ‘de evenaar’

1994

Op vraag van Kind en Gezin neemt de vzw Gezondheidszorg Covabe de uitbating over van het Mechelse kinderdag- en nachtverblijf ‘Maria Assunta’. Korte tijd later wordt deze voorziening omgevormd tot het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem.

1989

Een reorganisatie van het AZ Sint-Norbertus maakt het mogelijk om een aantal bedden om te zetten in een Rust- en Verzorgingstehuis. Het Hof van Arenberg in Duffel wordt geopend.

1988

Het Dienstverleningscentrum Zevenbergen zoekt aansluiting bij de vzw Gezondheidszorg Covabe.

1979

Op initiatief van de CM Mechelen wordt in Heist-op-den-Berg het geriatrisch centrum Ten Kerselaere geopend.

Het kinderdagverblijf vzw Zonnebloem wordt opgericht. Het is een voortzetting van het werk van de zusters Franciscanessen die jarenlang de kinderdagopvang in de Nokerstraat te Mechelen behartigden.

1978

Op vraag van enkele ouders die nood hebben aan opvang van hun kinderen van 3-6 jaar ontstaat vanuit het kinderdagverblijf De Hummeltjes het initiatief buitenschoolse opvang ‘Kleuters/Rakkers’ in Duffel.

1975

Het beheer van het Sint-Jozefziekenhuis in Mechelen wordt overgenomen door de CM Mechelen.

1974

Het kleintjesoord in Duffel wordt omgevormd tot kinderdagverblijf ‘De Hummeltjes’.

1973

Nog voor er sprake was van enige wettelijke erkenning van Beschut Wonen, wordt in Duffel een doorgangshuis opgericht waar werkende ex-psychiatrische patiënten een (t)huis vinden waardoor hun integratie in de maatschappij bevorderd wordt.

1972

Het ‘Kapoentjeshuis’ wordt erkend als een gezinsvervangend tehuis onder leiding van de vzw Gezondheidszorg Covabe.

1971

De congregatie draagt de uitbating van alle gezondheids- en welzijnsinstellingen over aan de daartoe opgerichte vzw Gezondheidszorg Covabe. Het Imeldaziekenhuis blijft echter als een afzonderlijke vzw verder bestaan.

1970

De congregatie van het Convent Van Betlehem schenkt, in uitvoering van een legaat, een stuk grond in Ranst aan de vzw Zevenbergen om er een Medisch Pedagogisch Instituut op te richten in samenwerking met Caritas Antwerpen. Het is ondertussen uitgegroeid tot het dienstverleningscentrum Zevenbergen voor personen met een handicap.

1969

Het Convent van Betlehem besluit om leken meer verantwoordelijkheden te geven in de bestuursstructuren. Als ‘testcase’ wordt een aparte vzw-uitbaatster Imeldaziekenhuis opgericht.

1958

Het succesverhaal van Ivo Cornelis is in het jaar van zijn overlijden uitgegroeid tot de vzw Jongenstehuizen Ivo Cornelis.

1949

Het algemeen ziekenhuis Sint-Jozef in Malle ontstaat vanuit de somatische noden van de psychiatrische patiënten uit het pc Bethanië.

1947

De zusters van het Convent van Betlehem richten een ‘kleintjesoord’ op in het centrum van Duffel.

1946

De zusters van het Convent van Betlehem starten met een schoolkolonie en een preventorium op het domein ’t Zwart Goor te Merksplas, nu een dienstverleningscentrum voor personen met een handicap.

1934

De zusters van het Convent van Betlehem openen een vrije kliniek in Duffel, de Sint-Norbertuskliniek.

1932

Het schooltje van Mevrouw Van Celst groeit uit tot een internaat voor gevallen en werkende meisjes: Home Sint-Anna, later Van Celsthuis.

1927

Op vraag van het bisdom nemen de Duffelse zusters het initiatief voor de start van het Imeldasanatorium in Bonheiden.

1924

De congregatie Convent van Betlehem richt in Zoersel het psychiatrisch centrum Bethanië op. Het ontstond als alternatief voor het tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoeste Duffelse Sint-Norbertushuis.

1921

Ivo Cornelis, onderpastoor van de Sint-Romboutsparochie biedt onderdak aan de kinderen van een overleden weduwe. Het is de aanzet geweest voor de oprichting van de jongenstehuizen.

1918

E.H. Frans Stuckens start met de opvang van kinderen van prostituees in Antwerpen, een voor die tijd revolutionair initiatief. De afdeling in Schoten, het huidige Huize Bethanië, werd omschreven als een ‘home van halve vrijheid’ voor delinquenten uit verbeteringsscholen.

1916

Dr. Desiré Peeters, opent een ziekenhuis voor tien patiënten in Mechelen, later gekend als het az Sint-Jozef, en na de oprichting van Emmaüs, gewijzigd in az Sint-Maarten.

1854

Na een eeuw lang bijstand aan armen en ziekendienst, verkrijgen de zusters van het Convent van Betlehem de erkenning als psychiatrische instelling. Dit initiatief is uitgegroeid tot het psychiatrisch centrum Sint-Norbertushuis.

1818

Mevrouw Van Celst richt een schooltje op voor de armste kinderen in Antwerpen. Ze droomde ervan om kinderen te redden uit middens waar hun deugd bedreigd werd.

1652

Vijf zusters uit het Nederlandse Oisterwijk vestigen zich in Duffel. Ze integreren zich in de daaropvolgende jaren in de gemeenschap door onderricht te geven aan meisjes en door geesteszieke vrouwen op te nemen. Deze optie was beslissend voor de weg die het Convent in de toekomst zou volgen.